Profesor:

Bărbieru Elena

Bărbieru Elena


Statut: titular
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Institutul Politehnic Timișoara
Facultatea: Facultatea de Mecanică Agricolă
Specializarea: Mecanică agricolă
Promoţia: 1980
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar