Profesor:

Bobic Daniela

Bobic Daniela


Statut: suplinitor
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Universitatea din Timișoara
Facultatea: Facultatea de Științe Agricole
Specializarea: Agricultură
Promoţia: 1998
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar