Profesor:

Bordînc-Pîrvulescu Sanda

Bordînc-Pîrvulescu Sanda


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea
Facultatea: Facultatea de Drept
Specializarea: Învățători-educatori
Promoţia: 2009
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie educatori
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar