Profesor:

Boteanu Cornel

Boteanu Cornel


Statut: titular
Gradul didactic: doctorat
Universitatea: Universitatea din Timișoara
Facultatea:
Specializarea: Limba și literatura română
Promoţia: 1976
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limba şi literatura română
Discipline predate:
Trimite mesaj privat
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar