Profesor:

Buzducea Mihaela

Buzducea Mihaela


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Arad
Facultatea: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Promoţia: 2007
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar