Profesor:

Cărăbineanu Simona

Cărăbineanu Simona


Statut: titular
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Litere
Specializarea: Română-Engleză
Promoţia: 2006
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limbi moderne
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar