Profesor:

Caşotă Daniela

Caşotă Daniela


Statut: titular
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Istorie
Specializarea: Istorie
Promoţia: 2006
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar