Profesor:

Ciucu Virginica

Ciucu Virginica


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Agronomie
Specializarea: Biologie
Promoţia: 2001
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar