Profesor:

Ciulpan-Dragomirescu Cătălina

Ciulpan-Dragomirescu Cătălina


Statut: titular
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Universitatea din Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Geografie
Specializarea: Georgrafie
Promoţia: 2002
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar