Profesor:

Ciurea Ion

Ciurea Ion


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Specializarea: Educaţie Fizică şi Sport
Promoţia: 2005
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Biologie-Educaţie fizică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar