Profesor:

Covasală Liliana

Covasală Liliana


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu-Jiu
Facultatea: Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative
Specializarea: Învăţător
Promoţia: 2004
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar