Profesor:

Crăciunescu Gabriel

Crăciunescu Gabriel


Statut: suplinitor
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea
Facultatea: Facultatea de Litere
Specializarea: Limba română - Limba franceză
Promoţia: 2007
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limbi moderne
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar