Profesor:

Dăneasa Dănuţ

Dăneasa Dănuţ


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Institutul Politehnic Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Transporturi
Specializarea: Autovehicule rutiere
Promoţia: 1976
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar