Profesor:

Dăogariu Valeriu

Dăogariu Valeriu


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Specializarea: Învăţător
Promoţia: 2009
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar