Profesor:

Dăogariu Elena

Dăogariu Elena


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Liceul Pedagogic
Facultatea:
Specializarea: Învăţător
Promoţia: 1978
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar