Profesor:

Doandeş Cristina

Doandeş Cristina


Statut: suplinitor
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Ştiinţe
Specializarea: Chimie - Fizică
Promoţia: 1998
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Fizică şi Chimie
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar