Profesor:

Floroiu-Iovan Sorin

Floroiu-Iovan Sorin


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Petroşani
Facultatea: Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
Specializarea: Electromecanică
Promoţia: 1991
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar