Profesor:

Lazăr Alina-Cristina

Lazăr Alina-Cristina


Statut: suplinitor
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu-Jiu
Facultatea: Facultatea de Drept
Specializarea: Drept
Promoţia: 2005
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar