Profesor:

Lazăr Costel

Lazăr Costel


Statut: suplinitor
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Istorie-Religie
Specializarea: Teologie pastorală
Promoţia: 2008
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar