Profesor:

Manţoc Gheorghe

Manţoc Gheorghe


Statut: suplinitor
Gradul didactic: debutant
Universitatea: Universitatea din Timişoara
Facultatea: Facultatea de Inginerie Mecanică
Specializarea: Inginer mecanic
Promoţia: 2011
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar