Profesor:

Martinescu Maria

Martinescu Maria


Statut: suplinitor
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Limba şi Literatura Română
Specializarea: Limba română - Limba franceză
Promoţia: 2007
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limbi moderne
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar