Profesor:

Modoran Ion-Eduard

Modoran Ion-Eduard


Statut: titular
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Universitatea din Iaşi
Facultatea: Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport
Specializarea: Educaţie Fizică şi Sport
Promoţia: 2007
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Biologie-Educaţie fizică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar