Profesor:

Murdeală Simona Florida

Murdeală Simona Florida


Statut: titular
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea
Facultatea: Facultatea de Geografie
Specializarea:
Promoţia: 2008
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar