Profesor:

Nadolu Liliana Leontina

Nadolu Liliana Leontina


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Timişoara
Facultatea: Facultatea de Chimie
Specializarea: Chimie - Fizică
Promoţia: 1991
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Fizică şi Chimie
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar