Profesor:

Nebunu Vili Dorin

Nebunu Vili Dorin


Statut: suplinitor
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Religie
Specializarea: Teologie pastorală
Promoţia: 2010
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar