Profesor:

Opriţoiu Raluca Corina

Opriţoiu Raluca Corina


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Litere
Specializarea: Română-Franceză
Promoţia: 2005
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limbi moderne
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar