Profesor:

Paulescu Augustina Letiţia

Paulescu Augustina Letiţia


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Timişoara
Facultatea: Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie
Specializarea: Limba română - Limba franceză
Promoţia: 1997
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limba şi literatura română
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar