Profesor:

Picioruş Florentina

Picioruş Florentina


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea "Titu Maiorescu" Bucureşti
Facultatea:
Specializarea: Învăţător-Educator
Promoţia: 2009
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie educatori
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar