Profesor:

Paulescu Vasile

Paulescu Vasile


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Şcoala de Maiştri Motru
Facultatea:
Specializarea: Maistru elecromecanic
Promoţia: 1988
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar