Profesor:

Pîrţac Dorin

Pîrţac Dorin


Statut: titular
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Colegiul Universitar Drobeta Turnu Severin
Specializarea: Inginer elecro-mecanică
Promoţia: 2006
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar