Profesor:

Ploscaru Cornel

Ploscaru Cornel


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Matematică
Specializarea: Matematică
Promoţia: 1975
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Matematică
Discipline predate:
Trimite mesaj privat
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar