Profesor:

Ploscaru Nicoleta

Ploscaru Nicoleta


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Litere
Specializarea: Franceză-română
Promoţia: 1999
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limbi moderne
Discipline predate:
Trimite mesaj privat
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar