Profesor:

Ploscaru-Lungulescu Ana

Ploscaru-Lungulescu Ana


Statut: titular
Gradul didactic: II
Universitatea: Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
Specializarea: Română-Engleză
Promoţia: 2009
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limbi moderne
Discipline predate:
Trimite mesaj privat
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar