Profesor:

Popescu Paula Ramona

Popescu Paula Ramona


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea de Vest Timişoara
Facultatea: Facultatea de Biologie
Specializarea: Biologie
Promoţia: 2001
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Biologie-Educaţie fizică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar