Profesor:

Predescu Gheorghe-Eugen

Predescu Gheorghe-Eugen


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Mecanică
Specializarea: Mecanică
Promoţia: 2009
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar