Profesor:

Predescu Ioana

Predescu Ioana


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea "Constantin Brâncuşi" Târgu-Jiu
Facultatea: Colegiul Universitar Târgu Jiu
Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
Promoţia: 2006
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie educatori
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar