Profesor:

Răduică Nadia

Răduică Nadia


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Liceul Pedagogic Drobeta Turnu Severin
Facultatea:
Specializarea: Educatoare
Promoţia: 1980
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie educatori
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar