Profesor:

Semenescu Iuliana

Semenescu Iuliana


Statut: detaşat
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Timişoara
Facultatea: Facultatea de Filologie
Specializarea: Limba şi literatura română
Promoţia: 2006
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limba şi literatura română
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar