Profesor:

Şerban Mioara

Şerban Mioara


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Filologie
Specializarea: Limba română - Limba franceză
Promoţia: 2005
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limba şi literatura română
Discipline predate:
Trimite mesaj privat
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar