Profesor:

Stoian Marius

Stoian Marius


Statut: titular
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Teologie
Specializarea: Teologie pastorală
Promoţia: 2009
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar