Profesor:

Surdei Lorentza Augustina

Surdei Lorentza Augustina


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea Tehnică Petroşani
Facultatea: Facultatea de Mine
Specializarea: Explorări subterane
Promoţia: 1991
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar