Profesor:

Tatomir Domnica

Tatomir Domnica


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Specializarea: Învăţător
Promoţia: 2008
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar