Profesor:

Tatomir Simona

Tatomir Simona


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: I.P.T.V.T. Timişoara
Facultatea: Facultatea de Mecanică
Specializarea: Mecanică fină
Promoţia: 1993
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar