Profesor:

Ţînţaru Claudiu

Ţînţaru Claudiu


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea
Facultatea: Facultatea de Psihologie
Specializarea: Învăţător
Promoţia: 2009
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar