Profesor:

Titerlea-Bălu Cristian

Titerlea-Bălu Cristian


Statut: titular
Gradul didactic: definitiv
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Geografie
Specializarea: Georgrafie-Franceză
Promoţia: 2006
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limbi moderne
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar