Profesor:

Titerlea-Bălu Lucian

Titerlea-Bălu Lucian


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Mecanică
Specializarea: Maistru instructor
Promoţia: 2008
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Tehnică
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar