Profesor:

Toma Mariana

Toma Mariana


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti
Facultatea: Facultatea de Geografie
Specializarea: Învăţător
Promoţia: 2008
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar