Profesor:

Traicu Adina Cristina

Traicu Adina Cristina


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu
Facultatea: Facultatea de Litere şi Arte
Specializarea: Limba română - Limba engleză
Promoţia: 2004
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Limbi moderne
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar