Profesor:

Trancă Nicolae

Trancă Nicolae


Statut: titular
Gradul didactic: I
Universitatea: Liceul Pedagogic
Facultatea:
Specializarea: Învăţător
Promoţia: 1974
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Comisie învățători
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar