Profesor:

Trandafir Nicoleta Măriuţa

Trandafir Nicoleta Măriuţa


Statut: suplinitor
Gradul didactic: debutant
Universitatea: Universitatea din Craiova
Facultatea: Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Specializarea: Profesor învăţământ primar
Promoţia: 2008
Studii post-universitare:
Aria curriculară: Om și societate
Discipline predate:
Orar

Notă: Informaţii valabile pentru anul şcolar